Home » Ebitendon (Torakichi) – Shinmai Kishi no Reiyaku Choutatsu [JP]
Yaoi Oneshots

Ebitendon (Torakichi) – Shinmai Kishi no Reiyaku Choutatsu [JP]

Oneshot: Shinmai Kishi no Reiyaku Choutatsu; 新米騎士の霊薬調達
Author: Ebitendon (Torakichi)
Language: Japanese

Manga Index