Home » Kare wa Boku no Kami-sama de aru Zoku by Totemo Zako (Sugoku Zako) [Eng]
Yaoi Oneshots

Kare wa Boku no Kami-sama de aru Zoku by Totemo Zako (Sugoku Zako) [Eng]

Oneshot: Kare wa Boku no Kami-sama de aru Zoku; 彼はぼくの神さまである・続
Author: Totemo Zako (Sugoku Zako)
Language: English

Manga Index