Home » Kare wa Boku no Kami-sama de aru Zoku by Totemo Zako (Sugoku Zako) [JP]
Yaoi Oneshots

Kare wa Boku no Kami-sama de aru Zoku by Totemo Zako (Sugoku Zako) [JP]

Oneshot: Kare wa Boku no Kami-sama de aru Zoku; 彼はぼくの神さまである・続
Author: Totemo Zako (Sugoku Zako)
Language: Japanese

Add Comment

Click here to post a comment

Manga Index