Home » Shoshinsha josou danshi ♂ to × × shite mita! by NUH (Morino Bambi) [JP]
Yaoi Oneshots

Shoshinsha josou danshi ♂ to × × shite mita! by NUH (Morino Bambi) [JP]

Oneshot: Shoshinsha josou danshi ♂ to × × shite mita!
Author: NUH (Morino Bambi)
Language: Japanese

Manga Index