Home » Sayonara XX! (Basashi) – Touken Ranbu Dj: Honmaru ni Kite kara Sou to Shite Jiku ga Bureteiru [JP]
Touken Ranbu Dj Yaoi DJs

Sayonara XX! (Basashi) – Touken Ranbu Dj: Honmaru ni Kite kara Sou to Shite Jiku ga Bureteiru [JP]

Dj: Touken Ranbu Dj – Honmaru ni Kite kara Sou to Shite Jiku ga Bureteiru; 本丸に来てから僧として軸がぶれている
Author: Sayonara XX! (Basashi)
Language: Japanese

Manga Index